ויזה לקנדה ETA

ויזה לקנדה (eta (Electronic Travel Authorization מהווה אשרת כניסה לקנדה באופן אלקטרוני ונדרש רק עבור מי שנכנס לקנדה דרך האוויר, גם אם מדובר בטיסת מעבר (קונקשן), מי שמגיע לקנדה דרך היבשה או הים אינו זקוק לאשרת כניסה ETA. החל משנת 2016 מחייבת רשות ההגירה של קנדה CIC הוצאת אישור כניסה אלקטרוני לקנדה ואף מחמירה ואינה […]