תקנון האתר ותנאי שימוש

ויזות לארצות הברית

ויזה לארה"ב

מילוי טופס אונליין לקבלת ויזה לארצות הברית

למילוי טופס ע"י נציג או התייעצות השאירו פרטים ונחזור בהקדם:

תוכלו גם להתקשר אלינו:

אנא קראו בקפידה את תנאי השימוש והשירות של האתר clickvisa.co.il (להלן:"האתר") בטרם שימושכם בו.

בשימושכם באתר, על ידי כניסה לאתר, רכישה של אחד או יותר משירותיו ושליחה או קבלה של פרטיכם האישיים דרך האתר, וביניהם: טפסי בקשה לויזה, פרטי התקשרות, שאלונים וכיוצ"ב (להלן:"שימוש באתר"), הינכם מביעים את הסכמתכם כי קראתם את התנאים המופרטים להלן, והנכם מתחייבים לעמוד בהם ולציית להם.

הפרה של אחד או יותר מהתנאים עלולה להסתכם בתביעה משפטית כנגדכם וחסימת גישתכם לאתר. מפעם לפעם, ייתכן ויבוצעו שינויים בתקנון זה ועל כן הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון האתר בכל כניסה לאתר ובכל שימוש בו. כל שימוש באתר זה ו/או בכל תוכן המצוי בו הינו באחריותכם המלאה והבלעדית.

כל דבר האמור בתקנון זה ברבים משמעו גם ביחיד, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים.

שירות ומדיניות החזר כספי:

שירות ואחריות:

 • האתר מספק שירותי תרגום, ייעוץ והכוונה וכן שירותים נלווים הקשורים לתהליך קבלת ויזה לחו"ל ולארצות הברית בפרט, וביניהם: עריכתם ותרגומם של טפסי בקשה לויזה, תשלומי אגרה לשגרירות ארה"ב (להלן:"השגרירות")באמצעות אתר האינטרנט הרשמי של השגרירות, קביעת מועד ראיון והכוונה אישית.
 • שירותים אלו ניתנים באמצעות רישום באתר או רישום טלפוני ותשלום עבור השירות באמצעות כרטיס אשראי.
 • הנכם מחויבים להתעדכן בתיבת המייל האישית שלכם במהלך מתן השירות, ולהיות זמינים במספרי הטלפון שנמסרו על ידכם.
 • תשלומים המיוחסים לתהליך קבלת הויזה, כמו גם טפסי בקשה, שאלונים ומסמכים נוספים הנדרשים על ידי השגרירות, נתונים לשינויים ללא הודעה מוקדמת. ביכולתה של השגרירות לדחות בקשה לקבלת ויזה לפי שיקול דעתה וללא כל נימוק כאשר האתר, בעליו או מי מטעמו אינו נושא באחריות לכל עיכוב/דחייה/ביטול וכל הפסד הנובע מכך.
 • יש להדגיש כי האתר הינו עצמאי ואינו פועל בתיאום ו/או בשיתוף עם השגרירות ו/או מי מטעמה ו/או כל גוף ממלכתי ו/או רשמי אחר. האתר, בעליו ו/או מי מטעמו אינם מבטיחים ואינם נושאים בכל אחריות לקבלת הבקשה ולהענקת ויזה.
 •      במידה ותמצאו זכאים על פי החלטת הקונסול בשגרירות לקבל אשרת כניסה לארה"ב (ויזה),  יישלח אליכם הדרכון באמצעות חברת שליחויות אל הכתובת עליה הצהרתם בשאלון אשר נתבקשתם למלא. בעליו של האתר או מי מטעמו אינם אחראיים לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לדרכון או לאיחור במועד מסירתו. במקרה כאמור, הנכם מתבקשים לפנות ישירות לחברת "UPS".
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לדחות בקשה לקבלת שרות עבור הליך הוצאת ויזה מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא בלבד, מסמכים אשר לא הושלמו, אי שיתוף פעולה מצד הלקוח, אי תשלום או בנסיבות חריגות אחרות.
 • האתר עושה את כל שביכולתו על מנת לתאר בדיוק רב את כל המידע השירותים המופיעים באתר. עם זאת, האתר אינו ערב לכך שכלל ההצהרות, ההגדרות והתיאורים המוצגים באתר הינם מדוייקים ביותר. כאמור, השגרירות מעדכנת מפעם לפעם ואף ללא כל הודעה מוקדמת, את דרישותיה, טפסיה וכן את גובה האגרות הנגבות על ידה, כאשר אלו עשויים להכנס לתוקף באופן מיידי. בכל מקרה בו האינפורמציה המצויה באתר עשוייה להיות בלתי מדוייקת ו/או מעודכנת, הנכם מסכימים לא להטיל כל אחריות על האתר ולפטור אותו מכל חבות. לא תראו באתר כאחראי על כל שגיאה/חוסר דיוק בתיאור השירות, המחירים, זמני התהליך והתאריכים וכל מידע אחר המסופק באתר.

זמן ההליך:

 •         זמן ההליך עבור הוצאת ויזה הינו משוער ומבוסס על זמני ההליך של השגרירות בנסיבות שגרתיות.
 • השגרירות האמריקאית או מי מטעמה עשויים לבקש מסמכים נוספים אשר יצורפו לבקשה, לפי שיקול דעתם וללא כל נימוק נוסף, דבר העלול לעכב ו/או לדחות את ההליך. האתר אינו אחראי על כל עיכוב /ביטול/ הפסדים כספיים וכל הפסד אחר הנובע כתוצאה מדחיית ההליך ו/או עיכובו. תשלומים עבור השירות, אגרות וחיובים שונים אשר שולמו לשגרירות, חיובים עבור משלוחים או כל תשלום אחר אשר נגבה, לא יוחזרו במקרה של עיכוב ו/או דחייה כאמור.
 • באם בחרתם למלא את השאלון באופן עצמאי דרך האתר, באחריותכם האישית לוודא כי אכן הגיע ליעדו.

אמיתות המידע:

 • עם רישמוכם לשירות, באמצעות נציג טלפוני או באופן עצמאי דרך האתר, ומילוי הטפסים הנלווים לכך, הנכם מאשרים כי כל האינפורמציה אשר נמסרה על ידכם הינה נכונה ומדויקת.
 • במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים, יהיה האתר רשאי לבטל את הרשמתכם לשירות ולחייבכם בהוצאות ו/או בנזקים אשר ינבעו כתוצאה מכך.
 • אם חל שינוי מסוים בפרטים אשר נמסרו על ידכם מחובתכם ליידע ולעדכן באופן מיידי.במידה ופניתם לאחר שליחת הטפסים לשגרירות, תחויבו בתשלום נוסף בסך 99 ש"ח כולל מע"מ לשם הגשתם המחודשת של הטפסים.
 • האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך מתן השירות.

 

החזר כספי:

 • יש לציין, כי צוות האתר מתחיל לטפל בכל פנייה באופן מיידי עם קבלת השאלון והתשלום על ידי הלקוח באמצעות האתר או באמצעות הטלפון.
 • ביטול הזמנת שירות ייעשה בכתב בלבד ויתאפשר תוך 48 שעות לכל היותר מרגע החיוב ומילוי השאלון, אלא אם טפסי הבקשה מולאו, ובכפוף להוראת כל דין.

במידה ותבקשו לבטל את השירות לאחר מועד זה, לא תהיו זכאים לזיכוי או החזרים כלשהם עבור ביטול העסקה ותחויבו בסכומה המלא.

במקרה בו תבקשו לשנות את מועד הראיון בשגרירות לאחר שנקבע, תחוייבו בעמלה של 50 ש"ח, ובלבד שהבקשה לשינוי מועד הראיון תוגש לא יאוחר מ-96 שעות לפני מועד הראיון המקורי, אלא אם צוין אחרת בגוף האתר או עפ"י הוראת כל דין. במקרה בו עבר המועד לשינוי תאריך ההגעה לראיון בשגרירות ולא הגעתם לראיון – תחויבו בתשלום בסך 100 ש"ח לשם קביעת מועד חדש.

 

תשלום:

 • הנכם מביעים את הסכמתכם כי כרטיס/י האשראי שלכם יחוייב/ו מיידית לאחר קבלת אישורכם הטלפוני ו/או המקוון דרך האתר.
 • הנכם מביעים את הסכמתכם לשלם עבור כל שירות/מוצר אשר האתר או מי מטעמו מציע באתר.

 

התקשרות:

בשימושכם באתר ובשירותים המוצעים על ידו, לרבות: מסירת פרטיכם האישיים, מילוי הטופס הדיגיטלי ורישומכם לשירות, הנכם מביעים את הסכמתכם להתקשר עימכם באמצעות דוא"ל, הודעות טקסט(SMS), טלפון או כל אמצעי תקשורת אחר.

שיפוי:

עליכם יהיה לשפות את האתר, בעליו, עובדיו או מי מטעמו ו/או להגן עליהם מכל תביעה, טענה, דרישה או כל חבות שהיא, לרבות עלויות והוצאות כתוצאה מהפרת תנאי התקנון על ידכם, עובדיכם או מי מטעמכם. דרישה זו עומדת גם בתביעה או טענה של צד שלישי אשר עניינה פגיעה בזכות קניינית או מכל סיבה אחרת. הנכם מביעים את הסכמתכם לשאת בכל העלויות, הנזקים וההוצאות, לרבות, אך לא בלבד, הוצאות סבירות של שכ"ט עו"ד, חבויות ועלויות הנובעות מכל טענה/תביעה נוספת המיוחסת לתביעה שכזו.

סיום התקשרות:

לאתר שמורה הזכות להפסיק את שימושכם באתר והגישה אליו, בכל זמן וללא הודעה מוקדמת ואין האתר אחראי על כל נזק כתוצאה מכך. האתר שומר לעצמו את הזכות לדחות את גישתכם לאתר ו/או לכל אחד ממסמכיו וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בכל הליך משפטי על פי דין כנגדכם.

 • זניחת השירות – כל לקוח נדרש למלא את טופס הבקשה המצוי באתר על כל סעיפיו, לשלם את אגרת הויזה בסך 160$ ולמסור כל מסמך/פרט נוסף הדרוש לשם השלמת תהליך הגשת הבקשה לויזה לארה"ב, וזאת עד 60 ימי עסקים ממועד התשלום עבור השירות. במידה ולא יסופקו הפרטים הנ"ל, יבוטל השירות והלקוח לא יהא זכאי להחזר כספיי עבור השירות.

 

הצהרת פרטיות:

 • המטרה שלנו בCLICKVISA.CO.IL  היא להפוך את חוויית השירות שלכם לבטוחה, נוחה וחסרת דאגות והאתר נוקט באמצעי אבטחה מחמירים על מנת לשמור על חשאיות המידע המוזן אליו.
 • כל פרטי התשלום האישיים שלכם מוגנים על ידי תוכנת השרת המאובטח (SSL)אשר מצפינה ומגינה באופן מלא את כל הנתונים האישיים שלכם (שם, כתובת, מספר כרטיס האשראי) כך שלא יהיה ניתן להשתמש בפרטים אלו על ידי גוף אחר באינטרנט. יחד עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות כי אמצעים אלה אינם מספקים אבטחה הרמטית. לפיכך, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על ידכם, בכל מדור ו/או שטח באתר הנה על אחריותכם הבלעדית בלבד. האתר אינו אחראי בגין כל דליפה של מידע שנמסר לבעלי האתר.
 • ללא מילוי פרטים אישיים ותשלום בכרטיס אשראי, דרך האתר ו/או באמצעות הטלפון לא נוכל להתחיל בתהליך מתן השירות. במידה ואינכם מעוניינים למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות האתר,  תוכלו לבצע את ההרשמה באופן טלפוני באמצעות אחד מנציגנו.
 • אנו אוספים מידע אישי אשר ישמש אותנו לצורך השלמת השירות, עיבוד תהליך התשלום, יצירת קשר, עריכת סטטיסטיקות שרות או לשם מטרות הנלוות לכך (להלן: "השירותים שלנו(". הנתונים האישיים שלך חסויים, אולם יש לנו צורך בספקי שירות צד שלישי, אשר מבצעים פונקציות עסקיות חשובות בשמנו, כגון: עיבוד כרטיסי אשראי ושליחת דואר. לאלו קיימת גישה אל המידע האישי הדרוש על מנת לבצע את הפונקציות שלהם, אך אינם יכולים להשתמש בו למטרות אחרות.
 • האתרלא מוכר, משכיר או מפיץ את המידע האישי שלכם לצדדים אחרים.

פרסום על ידי צד ג':

 • האתר מכיל קישורים ו/או באנרים פרסומיים אשר מקשרים אתכם לאתרים אחרים. שימוש באתרים אלו הינו באחריותכם האישית בלבד, ואנחנו לא נישא באחריות לפעולות של אתרים אלו.
 • המידע והתכנים האחרים המפורסמים באתר זה על-ידי צדדים שלישיים, הנם באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
 • המפרסמים באתר זה מצהירים כי הם בעלי מלוא הזכויות בתוכן ו/או כי הינם רשאים לפרסמו וכי אין בו כל פגיעה בזכות צד ג' כלשהי.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר כל מידע ו/או תכנים שהועלו לאתר על-ידי אחרים ו/או פורסמו בו באמצעות בעל האתר ועל-פי בקשתו של אחר,  בין ברשות ובין שלא ברשות,  וזאת בכל עת וללא מתן הודעה מראש. עם זאת,  בעל האתר אינו מתחייב להסיר כל חומר ו/או תכנים והוא רשאי לעשות כן או להימנע מלעשות כן על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 • אין לפרסם באתר זה, כל דבר שיש בו משום פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד ו/או בטעם הטוב ו/או שיש בו משום הפרת זכות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או זכות קניין רוחני אחרת ו/או בכל זכות חוקית אחרת של כל אדם ו/או גוף אחר.

 

שימוש באתר:

 • האתר נועד לשימוש כל תושב ישראלי בן 18 ומעלה. אין לעשות באתר שימוש לא חוקי ו/או בניגוד להוראותיו ותנאיו. השימוש באתר ייעשה למטרה בה נועד בלבד.
 • כל שימוש באתר זה ו/או בכל תוכן שבו הנו באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
 • המפרסם באתר זה ו/או המזין בו מידע, מתחייב שלא לפרסם או להעביר מכתבי שרשרת, וירוסים או כל תוכן מזיק אחר העלול להפר זכויות קנייניות של כל אדם או ישות, לרבות, אך לא בלבד, זכויות יוצרים וסימני מסחר,כל דבר פוגע, משמיץ, גס, בלתי חוקי, מאיים, מטריד,  וכן, הונאות, פורנוגרפיה, מזיקים,  או כל דבר אחר העלול לעודד התנהגות זו. נקיטה באחת מהפעולות כאמור תהווה עבירה פלילית , ותצמיח חבות אזרחית ו/או כל חבות אחרת לפי חוק.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג, לבצע, לשנותולנצל בכל דרך כל חלק מאתר זה, לרבות תמונות ו/או כל חומר אחרהמופיע באתר, ואין להציע חלק מסוים של שירות מהשירותים המוצעים באתר למכירה ו/או להפצה, ללא הסכמה כתובה מראש מהאתר.
 • בעלי האתר רשאים לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתם, וכן, בעלי האתר או מי מטעמם רשאים להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק חומרים מהאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • בעלי האתר רשאים בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר. בכל מקרה כאמור, לא תהיה לכם ו/או לכל גורם אחר מטעמכם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר.
 • בעלי האתר ייעשו כמיטב יכולתם לתקן תקלות באתר בהקדם. יחד עם זאת, בעלי האתר לא ישאו בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד ג' ו/או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתו.

        האתר, בעליו, או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בגין אבדן מידע המאוחסן באתר ואינם מתחייבים לשמור כל מידע.

מילוי טופס אונליין לקבלת ויזה לארצות הברית

למילוי טופס ע"י נציג או התייעצות השאירו פרטים ונחזור בהקדם:

שירותים נוספים

טיפים ומידע שימושי

השגרירות האמריקאית

השגרירות האמריקאית, או שגרירות ארה"ב בישראל, הינה גוף השייך לארצות הברית ומטרתו לשרת את אזרחי ארה"ב השוהים ומתגוררים בישראל, והיא אחראית על הקשר הרחב בין

קביעת תור מהיר לויזה

כל אזרח המבקש להיכנס לתחומה של ארצות הברית חייב להצטייד באשרת כניסה- הלוא היא הויזה המיוחלת. תהליך בקשת הויזה הינו תהליך מורכב ובירוקרטי הכולל מספר

איך להגיש בקשה לויזה ארה"ב?

ההליך של בקשה לויזה לארה"ב הינו בירוקרטי שמתבצע דרך אתרי שגרירות ארה"ב בישראל וכן באמצעות הגעה פיזית לראיון בשגרירות הממוקמת בירושלים ובתל אביב. שלב ראשון

מאמרים

הצגת מסמכים לשגרירות ארה"ב בישראל

שגרירות ארה"ב בארץ ישראל קיימת מזה שנים רבות ומשמשת תפקיד חשוב בהחלטה הנוגעת לאשרת השהייה של ישראלים (קבלת ויזה לארה”ב). בשגרירות ארה"ב ישנם נציגים מקצועיים

תשלום ויזה לארה"ב

תהליך הוצאת ויזה לארצות הברית הינו תהליך די ארוך כאשר במסגרתו תידרשו לשלם אגרת ויזה עבור הטיפול של השגרירות בבקשתכם. התשלום הינו חד פעמי ויש

מדריך קביעת תור לויזה לארה"ב

כחלק מתהליך הגשת בקשה לויזה לארה"ב, על המועמד לקבוע תור לראיון אשר ייערך מול הקונסול האמריקאי בשגרירות. לשלב קביעת תור לויזה מגיעים לאחר ביצועם של

ויזה לבעלי דרכון אירופאי

בכל רחבי העולם ישנם אנשים הרוצים להגיע לארצות הברית הלא היא ארץ ההזדמנויות והשפע, ולכל אחד מטרה שונה, יש שירצו לטוס ולטייל ברחבי ארצות הברית

חדש!

ישראל נכנסה לתוכנית הפטור
אנו מטפלים בטופס אישור כניסה לארה"ב ללא ויזה - ESTA